SKLAD

Gorkého 4203

955 01 Topoľčany

Obchodné meno:
Benjamín Janiska BEN

Adresa sídla firmy:
Malinová 49
955 01 TOPOĽČANY
Pozn.: Adresa sídla firmy nie je určená pre zásielky, ani reklamácie!

Adresa pre zásielky a reklamácie:
Benjamín Janiska
Gorkého 4203 (dvor Mister Sommer, bývalá kartonážka)
955 01 Topoľčany

Email:
mag@price-mag.net
Telefónny kontakt:
+421905523013 – zákaznícka linka v čase od 12:00 do 18:00

Zodpovedný vedúci:
Benjamín Janiska

Fakturačné údaje:
Benjamín Janiska BEN
Malinová 49
955 01 TOPOĽČANY

IČO: 34670602
DIČ: 1020448297
IČ DPH: SK1020448297
Podnikateľ je zapísaný na Obvodnom úrade v Topoľčanoch, pod číslom 406-5382.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 0038547036/0900
IBAN: SK4809000000000038547036

BIC / SWIFT: GIBASKBX
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa, Topoľčany

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Staničná 9
P. O. Box 49/A
950 50 Nitra 1
tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034
fax. č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk